Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen ungdomsskole
Bergvegen 5
8410 LØDINGEN
Org.nr 974582066
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lødingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 8,4 8,8 8,9 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,3 8,5 7,9 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,3 101,5 0,0 0,0 163,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 8,0 0,0 0,0 3,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 13,7 11,4 10,5 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,0 13,7 11,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 93,4 94,1 95,0 86,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 320 4 337 4 850 4 982 5 586
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 77 83 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no