Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen kommune
Kommunenr 1851
Alle grunnskoler med adresse i Lødingen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,0 28,2 27,9 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,3 9,3 8,7 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,7 51,4 71,2 61,7 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 17,9 11,3 12,5 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,8 10,7 9,8 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 12,4 9,7 9,5 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,1 12,3 11,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,8 96,0 94,5 94,4 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 015 15 171 17 413 17 532 19 798
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 76 81 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no