Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen barneskole (UTGÅTT)
Skolev 7
8550
Org.nr 974582058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 550
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no