Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen barneskole
Skolevegen 2
8410 LØDINGEN
Org.nr 974582058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lødingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lødingen barneskole 11,3 13,6 12,4 13,2 13,3
Lødingen kommune 24,0 28,2 27,9 31,1 28,6
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lødingen barneskole 12,2 12,4 12,2 12,5 11,9
Lødingen kommune 10,3 9,3 8,7 7,9 8,7
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lødingen barneskole 3 3 4 4 4
Lødingen kommune 4 3 4 4 5
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lødingen barneskole 38,3 45,9 38,3 35,0 36,7
Lødingen kommune 51,4 71,2 61,7 49,4 41,1
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lødingen barneskole 30,5 23,6 28,3 31,2 27,3
Lødingen kommune 17,9 11,3 12,5 14,3 17,5
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lødingen barneskole 12,2 12,5 12,4 12,6 12,2
Lødingen kommune 10,8 10,7 9,8 9,4 10,5
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lødingen barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lødingen kommune 12,4 9,7 9,5 7,5 8,4
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lødingen barneskole 14,3 13,8 14,7 15,5 14,3
Lødingen kommune 13,1 12,3 11,5 11,0 12,0
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lødingen barneskole 14,1 12,8
Lødingen kommune 11,3 11,3
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lødingen barneskole 17,4 16,9
Lødingen kommune 13,4 14,0
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lødingen barneskole 0,0 0,0
Lødingen kommune 9,0 11,3
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lødingen barneskole 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4
Lødingen kommune 96,0 94,5 94,4 90,9 83,5
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lødingen barneskole 7 993 8 805 8 108 8 550 8 293
Lødingen kommune 15 171 17 413 17 532 19 798 16 719
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lødingen barneskole 61 60 61 59 62
Lødingen kommune 69 76 81 90 82
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no