Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen barneskole
Skolevegen 2
8410 LØDINGEN
Org.nr 974582058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lødingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 11,3 13,6 12,4 13,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,2 12,4 12,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,5 38,3 45,9 38,3 35,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 30,5 23,6 28,3 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,2 12,5 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,3 13,8 14,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 959 7 993 8 805 8 108 8 550
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 60 61 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no