Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lødingen barneskole (utgått)
Skolev 7
8550 LØDINGEN
Org.nr 974582058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,3 13,6 12,4 13,2 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,4 12,2 12,5 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,3 45,9 38,3 35,0 36,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,5 23,6 28,3 31,2 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 12,5 12,4 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,8 14,7 15,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 993 8 805 8 108 8 550 8 293
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 61 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no