Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løding skole (UTGÅTT)
8050 TVERLANDET
Org.nr 974627744
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 522
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no