Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løding skole (utgått)
8050 TVERLANDET
Org.nr 974627744
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 18,9 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 13,4 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,9 38,6 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 28,8 29,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 14,4 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 82,3 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 917 11 687 12 522
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no