Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Løding skole
Tverlandet
8050 TVERLANDET
Org.nr 974627744
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 16,6 18,9 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 14,9 13,4 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,1 44,9 38,6 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 29,5 28,8 29,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 14,4 12,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,6 14,4 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,0 82,3 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 039 10 917 11 687 12 522
Undervisningstimer totalt per elev 56 50 55 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no