Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lø skole
Løsbergvegen 85
7712 STEINKJER
Org.nr 875294962
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 13,0 13,8 16,2 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,6 13,5 12,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,9 41,0 63,2 65,8 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3 29,7 19,0 16,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,5 13,5 12,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,9 16,6 15,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 077 8 608 9 048 10 023 10 334
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 55 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no