Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Loddefjord skole
Elvetun 27
5172 LODDEFJORD
Org.nr 974738589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 28,2 26,5 28,6 28,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,0 10,0 8,9 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 13 13 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,3 20,2 18,3 16,4 12,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 45,5 44,7 48,3 46,7 54,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,9 10,1 9,0 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,5 20,2 14,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,9 77,7 100,0 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 903 18 908 17 409 18 239 18 434
Undervisningstimer totalt per elev 76 74 74 83 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no