Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Loddefjord skole
Elvetun 27
5172 LODDEFJORD
Org.nr 974738589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 26,5 28,6 28,1 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,0 8,9 8,0 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 13 15 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,2 18,3 16,4 12,9 14,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,7 48,3 46,7 54,7 49,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,1 9,0 8,1 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 20,2 14,9 14,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,9 77,7 100,0 92,5 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 18 908 17 409 18 239 18 434 18 838
Undervisningstimer totalt per elev 74 74 83 93 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no