Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Loar skule
Solsidevegen 18
2686 LOM
Org.nr 975274578
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lom kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 18,6 17,9 17,7 16,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,9 10,5 9,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,6 54,5 66,8 48,0 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 16,9 14,1 18,6 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 10,0 10,6 9,8 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 12,0 12,5 11,6 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,1 96,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 498 12 770 11 875 11 928 11 299
Undervisningstimer totalt per elev 82 75 70 75 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no