Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ljan skole
Gladvollveien 35
1168 OSLO
Org.nr 974589974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 257
Undervisningstimer totalt per elev 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no