Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ljan skole
Gladvollveien 35
1168 OSLO
Org.nr 974589974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 19,5 21,6 21,8 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 17,7 17,1 17,1 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 124,0 127,2 122,4 95,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 13,2 12,1 12,3 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 18,7 17,9 17,9 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,7 19,6 19,6 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,8 95,2 92,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 787 13 411 14 372 14 206 15 257
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 43 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no