Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ljabruskolen - Steinerskole for Elever Med Spesielle Behov (privat)
Ljabrubakken 50
1165 OSLO
Org.nr 973465139
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Ljabruskolen - Steinerskole for Elever Med Spesielle Behov (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 12,8 9,8 14,6 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 1,6 1,9 2,1 1,6 1,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 13,2 10,0 7,7 10,6 5,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 17,3 25,3 15,0 32,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,0 2,1 2,4 1,9 2,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,0 2,9 3,2 2,0 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 90,0 84,1 90,6 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 418 8 230 6 467 10 145 9 254
Undervisningstimer totalt per elev 443 374 340 441 386
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no