Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Litlabø skule
Gruvevegen 40
5415 STORD
Org.nr 974563509
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 7,6 8,2 10,4 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 11,1 11,9 10,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,0 54,1 55,1 32,7 43,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 19,4 20,3 31,2 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 11,1 11,9 10,8 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 15,7 16,4 18,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 400 5 328 5 738 7 350 8 740
Undervisningstimer totalt per elev 76 67 62 69 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no