Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lista ungdomsskole
Tingvollen 19
4560 VANSE
Org.nr 975295087
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Farsund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 26,0 25,3 23,0 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,8 10,0 9,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 57,2 77,5 58,8 55,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 16,6 11,1 14,0 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,4 13,4 12,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 16,2 14,6 15,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 82,9 95,6 99,3 98,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 820 14 963 14 164 12 854 13 110
Undervisningstimer totalt per elev 60 61 65 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no