Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lismarka skole
Hagatunvegen 2
2616 LISMARKA
Org.nr 975270734
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,6 6,9 7,5 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 8,3 8,8 8,7 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,9 106,7 266,7 160,5 160,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 6,8 3,0 5,1 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 9,2 10,0 9,6 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 11,3 12,0 11,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 123 4 287 4 745 5 200 5 223
Undervisningstimer totalt per elev 81 89 85 85 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no