Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lisleherad skole (UTGÅTT)
Lisleherad
3680 NOTODDEN
Org.nr 975289230
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Notodden kommune 147,1 137,8 148,6 154,5 155,6
Telemark fylke 1 913,6 1 945,9 1 971,0 1 995,0 2 010,5
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Notodden kommune 10,8 11,7 11,1 10,3 9,9
Telemark fylke 11,8 11,6 11,4 11,3 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Notodden kommune 25 25 26 26 28
Telemark fylke 224 230 249 271 294
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Notodden kommune 57,6 57,7 57,6 55,9 50,0
Telemark fylke 89,3 86,7 80,1 73,9 68,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Notodden kommune 17,0 18,2 17,4 16,6 17,8
Telemark fylke 11,7 11,8 12,7 13,6 14,6
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Notodden kommune 11,6 12,5 12,0 11,0 10,2
Telemark fylke 12,6 12,6 12,3 12,0 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Notodden kommune 13,1 14,3 13,3 12,7 12,5
Telemark fylke 14,0 13,3 13,5 13,6 13,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Notodden kommune 14,8 15,8 15,3 14,3 12,7
Telemark fylke 16,5 16,3 16,0 16,4 16,0
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Notodden kommune 11,5
Telemark fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Notodden kommune 12,0
Telemark fylke 16,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Notodden kommune 15,1
Telemark fylke 17,6
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Notodden kommune 99,2 98,7 98,7 99,2 99,4
Telemark fylke 97,8 96,7 97,0 96,7 96,6
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Notodden kommune 95 007 87 882 94 973 98 932 100 558
Telemark fylke 1 207 692 1 229 463 1 250 376 1 267 659 1 276 481
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Notodden kommune 66 61 64 69 72
Telemark fylke 60 62 63 63 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no