Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Bjarne Hansens Vei 22
3680 NOTODDEN
Org.nr 911785005
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 336
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no