Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Bjarne Hansens Vei 22
3680 NOTODDEN
Org.nr 911785005
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 5,7 5,3 5,3 8,3 7,8
Notodden kommune 5,7 5,3 5,3 8,3 7,8
Telemark fylke 98,9 99,2 106,5 117,6 124,0
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 10,7 12,6 14,7 10,3 10,6
Notodden kommune 10,7 12,6 14,7 10,3 10,6
Telemark fylke 8,3 8,4 8,7 8,5 8,9
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 2 3 3 3 3
Notodden kommune 2 3 3 3 3
Telemark fylke 14 16 22 18 20
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 34,5 18,2 20,2 24,2 29,2
Notodden kommune 34,5 18,2 20,2 24,2 29,2
Telemark fylke 54,6 47,9 38,8 51,2 50,9
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 30,1 63,2 66,0 39,7 33,5
Notodden kommune 30,1 63,2 66,0 39,7 33,5
Telemark fylke 13,7 16,4 20,6 15,3 16,1
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 13,2 15,1 17,7 12,4 11,4
Notodden kommune 13,2 15,1 17,7 12,4 11,4
Telemark fylke 9,7 10,0 10,8 9,9 10,5
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Notodden kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Telemark fylke 10,5 10,5 9,7 11,6 11,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 16,0 16,0 18,8 14,2 12,0
Notodden kommune 16,0 16,0 18,8 14,2 12,0
Telemark fylke 11,8 12,1 13,0 12,6 12,8
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 11,1
Notodden kommune 11,1
Telemark fylke 12,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 13,2
Notodden kommune 13,2
Telemark fylke 12,9
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 0,0
Notodden kommune 0,0
Telemark fylke 13,4
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 81,9 100,0 100,0 90,9 91,7
Notodden kommune 81,9 100,0 100,0 90,9 91,7
Telemark fylke 90,9 85,3 90,4 89,0 90,0
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 4 085 3 605 3 533 5 764 5 336
Notodden kommune 4 085 3 605 3 533 5 764 5 336
Telemark fylke 64 705 66 674 69 626 76 478 81 679
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat) 69 59 50 72 70
Notodden kommune 69 59 50 72 70
Telemark fylke 87 85 82 83 80
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no