Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Bjarne Hansens Vei 22
3680 NOTODDEN
Org.nr 911785005
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lisleherad Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,3 5,3 8,3 7,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 12,6 14,7 10,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,5 18,2 20,2 24,2 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,1 63,2 66,0 39,7 33,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 15,1 17,7 12,4 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,0 18,8 14,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,9 100,0 100,0 90,9 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 085 3 605 3 533 5 764 5 336
Undervisningstimer totalt per elev 69 59 50 72 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no