Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindhøy skole
Ormeletveien 5
3145 TJØME
Org.nr 974607549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 15 763
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no