Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindhøy skole
Ormeletveien 5
3145 TJØME
Org.nr 974607549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lindhøy skole 27,0 28,2 27,8 24,7 25,3
Færder kommune 280,9 291,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lindhøy skole 13,3 12,7 12,5 14,1 12,1
Færder kommune 12,6 11,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lindhøy skole 5 7 8 6 5
Færder kommune 49 43
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lindhøy skole 66,0 43,2 36,3 48,4 61,2
Færder kommune 63,8 72,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lindhøy skole 17,9 26,0 29,6 25,1 18,2
Færder kommune 17,5 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lindhøy skole 13,3 12,9 12,6 14,3 12,2
Færder kommune 13,9 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lindhøy skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Færder kommune 13,8 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lindhøy skole 15,5 15,6 17,1 20,1 16,7
Færder kommune 18,0 16,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lindhøy skole 17,9 14,5
Færder kommune 16,6 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lindhøy skole 23,3 19,4
Færder kommune 18,6 19,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lindhøy skole 0,0 0,0
Færder kommune 19,2 18,4
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lindhøy skole 98,3 100,0 100,0 93,7 99,6
Færder kommune 97,7 99,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lindhøy skole 17 804 18 451 17 726 15 763 17 328
Færder kommune 177 428 190 471
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lindhøy skole 56 58 59 53 61
Færder kommune 57 62
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no