Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindhøy skole
Ormeletveien 5
3145 TJØME
Org.nr 974607549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 28,2 27,8 24,7 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 12,7 12,5 14,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 8 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0 43,2 36,3 48,4 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 26,0 29,6 25,1 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,9 12,6 14,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,6 17,1 20,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 100,0 100,0 93,7 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 804 18 451 17 726 15 763 17 328
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 59 53 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no