Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindhøy skole
Ormeletveien 5
3145 TJØME
Org.nr 974607549
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 27,0 28,2 27,8 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 13,3 12,7 12,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 7 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0 66,0 43,2 36,3 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 17,9 26,0 29,6 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 13,3 12,9 12,6 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 15,5 15,6 17,1 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,3 100,0 100,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 350 17 804 18 451 17 726 15 763
Undervisningstimer totalt per elev 67 56 58 59 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no