Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindesnes kommune
Kommunenr 1029
Alle grunnskoler med adresse i Lindesnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,1 60,6 58,6 58,7 59,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,2 12,0 12,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5 77,2 66,1 69,4 71,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,8 16,1 15,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 12,9 12,4 12,6 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,4 15,1 16,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 15,6 15,3 15,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 97,7 98,4 98,5 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 32 648 37 780 37 083 37 024 37 314
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 60 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no