Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindesnes kommune
Kommunenr 1029
Alle grunnskoler med adresse i Lindesnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 56,8 55,1 60,6 58,6 58,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 13,4 12,2 12,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,5 87,5 77,2 66,1 69,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 12,8 13,8 16,1 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 15,2 12,9 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,0 14,4 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 17,3 15,6 15,3 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 95,9 97,7 98,4 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 34 885 32 648 37 780 37 083 37 024
Undervisningstimer totalt per elev 57 53 58 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no