Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Linderud skole
Statsråd Mathiesens Vei 27
0594 OSLO
Org.nr 974589966
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 55,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 35 121
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no