Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Linderud skole
Statsråd Mathiesens Vei 27
0594 OSLO
Org.nr 974589966
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Linderud skole 60,8 56,7 59,2 58,5 55,1
Oslo kommune 4 882,2 4 945,3 4 974,5 5 150,9 5 389,7
Oslo fylke 4 882,2 4 945,3 4 974,5 5 150,9 5 389,7
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Linderud skole 12,3 12,9 11,9 11,0 10,5
Oslo kommune 13,8 13,9 14,1 13,8 13,3
Oslo fylke 13,8 13,9 14,1 13,8 13,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Linderud skole 8 8 9 9 11
Oslo kommune 669 717 774 854 913
Oslo fylke 669 717 774 854 913
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Linderud skole 80,2 77,5 68,3 62,8 47,0
Oslo kommune 88,6 85,3 81,0 74,8 70,8
Oslo fylke 88,6 85,3 81,0 74,8 70,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Linderud skole 13,3 14,4 15,2 15,8 20,2
Oslo kommune 13,7 14,5 15,6 16,6 16,9
Oslo fylke 13,7 14,5 15,6 16,6 16,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Linderud skole 14,7 16,2 15,7 12,5 12,5
Oslo kommune 15,7 15,8 16,1 15,5 14,8
Oslo fylke 15,7 15,8 16,1 15,5 14,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Linderud skole 14,6 13,9 11,3 12,7 11,7
Oslo kommune 15,8 15,7 15,9 16,1 16,0
Oslo fylke 15,8 15,7 15,9 16,1 16,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Linderud skole 23,9 24,0 19,8 17,1 16,9
Oslo kommune 20,5 20,5 20,7 20,1 18,8
Oslo fylke 20,5 20,5 20,7 20,1 18,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Linderud skole 14,5
Oslo kommune 17,4
Oslo fylke 17,4
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Linderud skole 20,9
Oslo kommune 19,0
Oslo fylke 19,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Linderud skole 16,4
Oslo kommune 20,7
Oslo fylke 20,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Linderud skole 97,5 97,9 93,6 94,8 95,3
Oslo kommune 95,5 95,5 94,9 94,7 94,0
Oslo fylke 95,5 95,5 94,9 94,7 94,0
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Linderud skole 37 411 34 749 36 594 37 570 35 121
Oslo kommune 3 067 489 3 149 544 3 176 310 3 307 270 3 478 600
Oslo fylke 3 067 489 3 149 544 3 176 310 3 307 270 3 478 600
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Linderud skole 58 55 59 65 67
Oslo kommune 52 51 51 52 54
Oslo fylke 52 51 51 52 54
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no