Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Linderud skole
Statsråd Mathiesens Vei 27
0594 OSLO
Org.nr 974589966
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,7 59,2 58,5 55,1 50,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 11,9 11,0 10,5 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 9 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,5 68,3 62,8 47,0 46,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 15,2 15,8 20,2 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 15,7 12,5 12,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 11,3 12,7 11,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,0 19,8 17,1 16,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 93,6 94,8 95,3 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 34 749 36 594 37 570 35 121 31 129
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 65 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no