Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindebøskauen skole
Lindebøskauen 101
4625 FLEKKERØY
Org.nr 985713480
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 15,8 13,3 16,3 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,5 17,0 13,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,5 107,5 101,1 144,7 136,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 11,0 13,6 8,1 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,4 19,4 22,7 18,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 21,5 24,4 20,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 405 8 423 7 011 9 282 9 048
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 39 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no