Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindeberg skole
Lindebergveien 33
1069 OSLO
Org.nr 974590468
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 49,6 45,2 46,8 45,3 43,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,3 11,6 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 97,9 109,9 83,6 87,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 11,5 9,7 12,9 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,8 14,3 14,1 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4 16,2 13,2 14,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 20,7 17,7 17,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 26,0 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 94,9 95,2 87,2 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 31 305 29 012 29 985 28 611 28 401
Undervisningstimer totalt per elev 65 57 60 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no