Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindås ungdomsskule
Veråsvegen 71
5955 LINDÅS
Org.nr 975285936
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 13,0 15,5 14,3 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 10,5 9,6 9,3 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 226,8 60,0 38,4 50,4 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 13,8 21,5 15,7 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 14,0 12,8 12,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 21,4 17,7 17,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,4 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 681 6 758 8 727 7 939 8 761
Undervisningstimer totalt per elev 76 63 68 70 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no