Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindås ungdomsskule
Veråsvegen 71
5955 LINDÅS
Org.nr 975285936
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,0 15,5 14,3 14,9 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,6 9,3 9,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 38,4 50,4 43,0 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 21,5 15,7 19,1 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 12,8 12,4 12,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 17,7 17,3 17,0 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,4 94,4 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 758 8 727 7 939 8 761 8 761
Undervisningstimer totalt per elev 63 68 70 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no