Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune (utgått)
Kommunenr 1263
Kun utgåtte skoler med adresse i Lindås kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 221,5 225,8 222,4 225,6 221,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,6 10,7 10,6 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 39 40 41 40 37
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 53,2 52,5 53,2 56,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,8 18,2 17,8 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,0 11,5 11,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 13,4 12,5 13,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,4 15,0 14,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 95,0 96,7 97,9 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 141 204 144 672 141 533 143 719 141 082
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 66 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no