Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindås kommune
Kommunenr 1263
Alle grunnskoler med adresse i Lindås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 219,8 221,5 225,8 222,4 225,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,6 10,6 10,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 34 39 40 41 40
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,4 54,4 53,2 52,5 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 17,4 17,8 18,2 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,4 11,0 11,5 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 12,4 13,4 12,5 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,0 14,4 15,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 97,7 95,0 96,7 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 142 762 141 204 144 672 141 533 143 719
Undervisningstimer totalt per elev 69 67 68 66 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no