Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lindås barneskule
Veråsvegen 24
5955 LINDÅS
Org.nr 975285898
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 19,4 20,9 22,8 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,5 11,0 10,9 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 41,5 54,5 45,4 38,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 24,3 18,1 21,1 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,6 11,0 10,9 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,4 14,7 14,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 92,6 86,7 92,2 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 230 12 539 13 851 14 861 15 318
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 67 68 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no