Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillesund skole
Bjørgvingata 21
5529 HAUGESUND
Org.nr 975276015
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 37,2 38,3 40,6 42,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,4 14,2 13,3 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 9 13 15 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,1 50,4 38,3 33,5 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,4 25,5 33,4 36,1 39,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,5 14,4 13,6 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,2 3,1 2,6 3,1 3,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,6 19,7 19,8 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 902 24 635 25 459 27 269 27 970
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 52 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no