Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillemoen skole
2415 HERADSBYGD
Org.nr 975273318
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 8,3 8,1 7,5 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,1 12,9 14,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 34,8 42,9 50,3 45,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 36,1 27,7 26,1 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,9 12,9 14,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 18,7 19,2 18,0 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 97,9 81,7 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 655 5 445 5 500 5 094 7 792
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 57 52 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no