Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillemoen skole
2415 HERADSBYGD
Org.nr 975273318
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,3 8,1 7,5 11,6 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,9 14,2 12,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 42,9 50,3 45,4 44,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,1 27,7 26,1 25,5 24,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,9 14,1 12,9 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 19,2 18,0 16,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 97,9 81,7 97,3 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 445 5 500 5 094 7 792 9 047
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 52 58 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no