Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer læringssenter
Fossvegen 18
2609 LILLEHAMMER
Org.nr 876973642
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 243,5 234,5 240,4 235,4 242,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 13,5 14,2 13,5 13,8 13,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 31 31 35 34 27
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 95,3 94,0 82,0 84,2 104,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 12,6 13,3 14,6 14,5 11,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 13,9 14,7 14,3 14,6 13,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 17,2 17,5 16,0 16,6 16,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 18,2 19,2 18,1 18,3 16,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 16,2 14,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 18,7 16,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 20,8 20,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 99,3 99,4 98,4 98,7 98,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 154 351 147 285 152 701 148 574 157 034
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Lillehammer læringssenter
Lillehammer kommune 53 50 53 52 55
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no