Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer kommune
Kommunenr 3405
Alle grunnskoler med adresse i Lillehammer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 264,1 256,5 265,8 262,9 268,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,5 13,0 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 34 36 39 38 31
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,9 84,8 79,0 81,5 100,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 14,1 14,7 14,5 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,2 14,0 14,1 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 16,2 15,1 16,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,6 17,7 17,7 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 99,3 98,1 98,0 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 168 113 162 034 168 672 166 503 174 217
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 55 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no