Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillehammer kommune
Kommunenr 0501
Alle grunnskoler med adresse i Lillehammer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 269,3 264,1 256,5 265,8 262,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,9 13,5 13,0 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 32 34 36 39 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,0 89,9 84,8 79,0 81,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 12,8 14,1 14,7 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,5 14,2 14,0 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 15,7 16,2 15,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,6 18,6 17,7 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 99,0 99,3 98,1 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 167 261 168 113 162 034 168 672 166 503
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 53 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no