Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lilleby skole
Ladeveien 1
7066 TRONDHEIM
Org.nr 975278859
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,6 14,1 14,2 16,0 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,0 11,7 12,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 54,7 101,3 96,3 78,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 16,5 10,5 11,7 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,0 11,7 12,7 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 12,0 16,6 15,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 602 9 368 9 543 10 508 11 011
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no