Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lilleborg skole
Torshovgata 9
0476 OSLO
Org.nr 974589958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 28,4 26,4 27,4 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 15,4 15,8 15,3 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,9 167,4 218,6 228,1 202,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 8,4 6,5 6,1 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 16,1 16,6 16,1 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,3 19,2 21,0 18,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 173 19 233 17 677 18 440 20 028
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 47 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no