Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lilleaker skole
Lilleakerveien 49
0284 OSLO
Org.nr 874589942
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 26,0 27,1 28,3 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 17,1 16,7 14,7 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,3 168,7 151,3 163,9 136,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 8,9 9,6 8,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 18,1 17,6 15,4 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 22,6 21,1 17,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 98,4 91,5 89,5 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 451 17 013 17 476 18 981 19 025
Undervisningstimer totalt per elev 46 43 44 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no