Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lilleaker skole
Lilleakerveien 49
0284 OSLO
Org.nr 874589942
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 27,6 26,0 27,1 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 16,1 17,1 16,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 230,4 163,3 168,7 151,3 163,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3 8,9 8,9 9,6 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,8 18,1 17,6 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,9 22,6 21,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 96,5 98,4 91,5 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 028 18 451 17 013 17 476 18 981
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 43 44 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no