Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillås skole
Lilaasveien 7
3189 HORTEN
Org.nr 874605662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 26,3 28,1 27,2 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 12,4 11,7 11,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 6 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,3 92,1 55,1 40,4 33,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 12,9 19,8 27,2 30,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 12,3 11,7 11,8 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 14,7 13,2 13,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 293 18 747 19 451 18 818 20 007
Undervisningstimer totalt per elev 49 60 63 63 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no