Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lillås skole
Lilaasveien 7
3189 HORTEN
Org.nr 874605662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 28,1 27,2 29,4 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,7 11,8 11,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,1 55,1 40,4 33,0 34,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 19,8 27,2 30,7 31,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 11,7 11,8 11,0 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,2 13,4 12,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 747 19 451 18 818 20 007 19 266
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 63 67 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no