Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Liland skole
Lilandsvegen 50
5258 BLOMSTERDALEN
Org.nr 974738279
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 540
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no