Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Liland skole
Lilandsvegen 50
5258 BLOMSTERDALEN
Org.nr 974738279
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 19,7 19,1 19,3 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 16,7 16,0 15,4 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,3 135,7 125,2 150,3 94,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 10,5 11,2 9,0 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 16,8 16,1 15,5 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,4 17,5 17,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 426 12 469 12 374 12 540 12 717
Undervisningstimer totalt per elev 42 44 46 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no