Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Lidar skule
Bygdinvegen 3114
2950 SKAMMESTEIN
Org.nr 996388158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 13,8 14,0 13,8 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,4 9,3 10,0 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 60,2 41,3 68,6 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 14,2 19,3 12,2 17,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,4 9,4 10,1 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 12,7 11,4 12,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 100,0 93,6 90,4 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 494 8 437 8 898 8 579 8 493
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 79 74 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no