Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Liabygda skule (UTGÅTT)
6212 LIABYGDA
Org.nr 974617986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 483
Undervisningstimer totalt per elev 185
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no