Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Liabygda skule
Liagarden 39
6212 LIABYGDA
Org.nr 974617986
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 2,4 2,4 2,1 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,0 7,5 7,0 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,2 40,0 37,8 24,1 17,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 19,1 19,1 27,9 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,0 7,5 7,2 4,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 9,6 9,0 8,2 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 1 680 1 680 1 680 1 479 1 483
Undervisningstimer totalt per elev 88 93 99 106 185
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no