Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Li skole
Birkelundveien 68a
1481 HAGAN
Org.nr 975290816
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 38,4 41,3 41,0 40,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,3 12,6 12,9 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 143,0 116,5 138,0 109,6 116,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 10,5 8,6 10,7 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,2 17,8 16,8 17,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 20,5 19,1 19,6 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 95,0 96,4 100,0 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 515 23 229 25 550 24 396 23 870
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 52 51 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no