Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Li skole
Liakroken 29
5132 NYBORG
Org.nr 874738662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Li skole 17,0 18,1 19,1 19,2 19,5
Bergen kommune 2 422,1 2 432,8 2 458,1 2 482,3 2 550,8
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Li skole 15,3 15,1 14,8 14,4 14,5
Bergen kommune 13,6 13,5 13,4 13,1 12,7
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Li skole 2 2 3 4 4
Bergen kommune 274 281 296 319 297
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Li skole 95,4 100,0 95,0 60,7 62,2
Bergen kommune 105,3 102,9 97,8 90,9 97,7
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Li skole 14,0 13,2 13,7 21,8 20,6
Bergen kommune 11,3 11,6 12,1 12,9 11,6
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Li skole 15,1 15,0 14,8 14,4 14,5
Bergen kommune 14,7 14,7 14,4 14,0 13,6
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Li skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 16,3 16,3 16,6 16,3 15,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Li skole 17,3 18,6 18,2 15,9 16,1
Bergen kommune 18,4 18,6 18,2 17,4 16,9
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Li skole 15,4 14,9
Bergen kommune 15,0 14,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Li skole 16,6 17,7
Bergen kommune 18,2 18,3
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Li skole 0,0 0,0
Bergen kommune 20,0 19,3
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Li skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bergen kommune 99,4 99,1 99,2 99,4 99,2
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Li skole 10 973 11 751 12 416 13 110 12 769
Bergen kommune 1 516 582 1 530 141 1 549 310 1 586 357 1 636 551
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Li skole 48 49 50 51 51
Bergen kommune 53 53 53 55 56
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no