Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Li skole
Liakroken 29
5132 NYBORG
Org.nr 874738662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 18,1 19,1 19,2 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 15,1 14,8 14,4 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 100,0 95,0 60,7 62,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,2 13,7 21,8 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,0 14,8 14,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 18,6 18,2 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 973 11 751 12 416 13 110 12 769
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 50 51 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no