Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levre skole
Levre Skolevei 6
1346 GJETTUM
Org.nr 974552183
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,5 41,3 43,5 43,0 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,3 13,7 13,3 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,0 109,2 101,1 89,7 91,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 12,1 12,6 14,0 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,3 13,8 13,4 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 17,9 17,0 16,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 96,1 96,7 94,8 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 29 620 28 215 29 784 29 946 29 450
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 54 56 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no