Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Levre skole
Levre skolevei 6
1346 GJETTUM
Org.nr 974552183
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,3 43,5 43,0 44,3 43,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,7 13,3 13,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,2 101,1 89,7 91,8 89,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 12,6 14,0 13,2 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,8 13,4 13,7 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,0 16,1 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 96,7 94,8 98,7 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 28 215 29 784 29 946 29 450 28 452
Undervisningstimer totalt per elev 52 54 56 55 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no